INBJUDAN tis 9 April kl 18:30

Träff som handlar om VÅLD I NÄRA RELATIONER

Tis 9 April kl 18:30

Lokal: IOGT-lokalen, Köpmantorget 7, Luleå

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls-, jämställdhets- och folkhälsoproblem. Våld riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper. Vad händer med barnen som bevittnar våldet?, eller själva utsätts för våldet? Vilka behöver samverka och vad kan jag som medmänniska göra för att vi ska ta nya kliv till en nollvison?

Annika Stävenborg, polis, socionom och projektledare för samverkan mot våld och Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå kommun berättar om arbetet med våld i nära relationer.

Representanter för ett antal ideella organisationer och föreningar finns också på plats – Kvinnojouren Iris, Brottsofferjouren, UNWomen och Rädda Barnen. Efter föreläsningen finns det möjlighet till samtal och frågor.

IOGT-lokalen Tisdag 9 April kl.18.30 Ett samarrangemang mellan de fyra S-kvinnoklubbarna som finns i Luleå. S-kvinnor har sedan 70-talet arbetat med och drivit på frågan.

Bergnäsets kvinnoklubb, Bergviken-Fridas kvinnoklubb, Luleå kvinnoklubb och Skurholmens kvinnoklubb.

VÄLKOMNA!

 

Samtal om - samverkan mot våld. Vad är gjort, vad behöver göras för att nå en noll vision? Vad är nästa steg? Vilka behöver samverka och vad kan jag som medmänniska göra för att vi ska ta nya kliv till en nollvison? 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.